Den styrkede pædagogiske læreplan

Formålet med den styrkede læreplan er at ophold i dagtilbuddet skal understøtte børns trivsel, udvikling og læring.

Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring som børnene er medskabere af. Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, forandring og erfaring.

 

Den styrkede pædagogiske læreplan - kort fortalt til forældre:

 

Vil du vide mere om rammer og indhold for den styrkede pædagogiske læreplan, kan du læse mere i publikationen: